Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

Generator Wniosków Aplikacyjnych

UWAGA
Suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w ramach naboru nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczyła 200% kwoty przeznaczonej na nabór. W związku z tym nabór wniosków zgodnie z Regulaminem wezwania konkursowego został wstrzymany.

Formularz logowania

- pole obowiązkowe